Transportstyrelsens nya föreskrifter för trafikbullerberäkningar


Transporstyrelsen har infört nya allmänna råd för skydd mot buller från vägar i TSFS 2024:41. Det innebär att man byter rekommenderad beräkningsmodell. Tidigare var rekommendationen att använda Nordisk beräkningsmodell. Den nya rekommendationen är att använda Nord2000.

Nord2000 kommer att bli den dominerande beräkningsmetoden framöver. Nordisk beräkningsmodell kommer att fasas ut, eftersom den inte längre rekommenderas av Transportstyrelsen. Utfasningen kommer antagligen att ske under den närmaste tiden.

Många studier har gjort för att reda ut vilka konsekvenser denna ändring kan få. Dessa visar att det generellt skiljer ganska lite mellan modellerna. Särskilt för samhället som helhet. För enstaka beräkningar kan det skillnaden vara större. Störst skillnad tror man det är om avståndet ökar eller när det finns bullerplank.

Nord2000 är en mer modern beräkningsmodell som är bättre anpassad för datorberäkning. Nord2000 har också underhållits och nya förbättringar har tillkommit flera gånger sedan första utgåvan år 2001.

Nedan följer det nya allmänna rådet i TSFS 2024:41 7 kap. 1§.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *