Kategori: Okategoriserade

  • Transportstyrelsens nya föreskrifter för trafikbullerberäkningar

    Transporstyrelsen har infört nya allmänna råd för skydd mot buller från vägar i TSFS 2024:41. Det innebär att man byter rekommenderad beräkningsmodell. Tidigare var rekommendationen att använda Nordisk beräkningsmodell. Den nya rekommendationen är att använda Nord2000. Nord2000 kommer att bli den dominerande beräkningsmetoden framöver. Nordisk beräkningsmodell kommer att fasas ut, eftersom den inte längre rekommenderas…

  • Hej världen!

    Välkommen till WordPress. Detta är ditt första inlägg. Du kan redigera det eller ta bort det. Sedan är det bara att börja skriva!