Om Trafikbuller.se


Trafikbuller.se säljer professionella trafikbullerutredningar. Trafikbuller kan påverka människors hälsa. En bullerutredning ger förutsättning till bättre ljudmiljö.

Vi jobbar kontinuerligt för att Trafikbuller.se ska bli det självklara valet för den som behöver en trafikbullutredning, t.ex. för att få bygglov. Trafikbullerutredningar kan också kompletteras med lösningar som ger lägre ljudnivå från trafikbuller. Vi tillgodoser våra kunders behov av utredningar med hög kvalitet samtidigt som vi håller riktigt bra pris.

Illustration av trafik som kan leda till trafikbuller.
Trafikbuller från motorväg minskas här med bullerplank.

Trafikbuller.se utvecklar fortlöpande relevant information om trafikbuller. Det görs bland annat genom att skriva artiklar med innehåll som våra kunder tycker är relevant.

Växjö i maj 2024

Lars-Göran Sjökvist,

Teknisk doktor i Akustik